top of page

Aktuálně

Výsledek referenda: Občané zvolili postupnou výstavbu a ochranu okolní
přírody
https://www.referendumdobris.cz/_files/ugd/a45c79_9fc13a92fc484fa997a1f915ad67b78f.pdf


"Nejvyšší správní soud potvrdil správnost vyhlášení referenda"
 
Refererendum v Dobříši se uskuteční 13 a 14 ledna společně s volbou prezidenta ČR.

Shlédněte pořad České televize o našem Dobříšském treferendu.
Velmi vypovídající reportáž.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410023/

Krajský soud v Praze svým rozhodnutím vyhlásil místní referendum o další zástavbě ve městě Dobříši
a okolí. Soud dal plně za pravdu občanům z přípravného výboru a vyhlásil referendum o všechnavržených třech otázkách na termín lednových prezidentských voleb.

Více ...

bottom of page