top of page

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 

Vyjádření přípravného výboru k replice města

Replika města k vyjádření přípravného výboru

Vyjádření přípravného výboru ke kasační stížnosti

Kasační stížnost AK Havel&Partners proti vyhlášení referenda Krajským soudem

Rozsudek Krajského soudu v Praze o vyhlášení místního referenda v Dobříši

Argumenty přípravného výboru k vyjádření starosty k otázkám referenda

Vyjádření starosty města pro soud k otázkám referenda

Návrh na vyhlášení referenda k soudu - Návrh na vyhlášení referenda

Podpisový petiční formulář za vyhlášení místního referenda

bottom of page