top of page

​Otázka č. 2:

Postupný stavební rozvoj města ...  jste také pro - ANO?


​„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územním plánu stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85%?"

Dobříš má mít podle přání dobříšáků i podle územního plánu charakter malého města do 10 000 obyvatel.     Tohoto počtu, po započtení lidí, kteří tu nemají trvalé bydliště, již nyní pomalu dosahuje. Územní plán stanovuje podmínky tzv. etapizace tak, že se nejprve dostaví velká většina domů v nyní rozestavěných lokalitách (Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna) a pak se teprve otevřou k výstavbě ostatní k tomu již vymezené plochy (např. V Lipkách, Úvozová-Bzdinka, Brodce a mnoho dalších).
Starosta města rozhodl, že se v návrhu změny územního plánu č. 3 tato podmínka etapizace úplně zruší.
To by znamenalo prudký nárůst výstavby, který by vedl k nárůstu počtu obyvatel Dobříše až na cca 13 000 obyvatel. Na to ale není připravena infrastruktura města (školy, školky, zdroje pitné vody, kapacita čistírny odpadních vod, zdravotní středisko, doprava atd).

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, aby podmínka etapizace zůstala v územním plánu zachována a další plochy určené k zástavbě se otevřely výstavbě, až bude postaveno více než 85% domů v nyní rozestavěných lokalitách. Město tak získá čas se na nárůst počtu obyvatel připravit.

bottom of page