top of page

Otázka č. 3:

Zachovat louky, pole a lesy kolem Dobříše ... jste také pro - ANO?


​​„Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v lokalitách, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9. 2022) nezastavěným územím,  s výjimkou případů, kdy by nutnost změny vyplývala z právního předpisu ,nebo kdyby se jednalo o veřejně prospěšné stavby?“

Má mít rozšiřování zástavby do okolní krajiny v budoucnu nějaké meze? Zůstane Dobříši charakter malého města?

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s nastavením limitů, které nepustí zástavbu na louky, pole a lesy směrem do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince a Sv. Anně ad. Problematická kauza Brodce se nebude v budoucnosti opakovat nikde jinde v okolní lokalitě.
Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst blízkých Praze, kolem kterých nekontrolovaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, haly a sklady.
Starostové a zastupitelé tlaku developerů dlouhodobě neodolají a je otázka času kdy tlaku podlehnou.
Referendum tak je jediná pojistka, pro trvalé udržení těchto lokalit v původním stavu pro příští generace.

bottom of page