top of page


Proč referendum?

My všichni, kdo v Dobříši žijeme, bychom měli mít možnost se vyjádřit k zásadním rozhodnutím, které ovlivňují život ve městě.
Bohužel jak často vidíme, na vyjádřené názory občanů zastupitelé často …. nedbají. Pro značnou část obyvatel Dobříše jsou Brodce místem, kam chodí na vycházky a nechtějí, aby byly zastavěné satelitním městečkem.
V referendu rozhodneme, jak by měli zastupitelé do budoucna naložit alespoň s obecními pozemky v Brodcích a jak by se měla vyvíjet další zástavba nejen v této lokalitě, ale i v dalších v našem městě.
​V referendu můžeme také říci, jak rychle chceme "odšpuntovat" zástavbu dalších k tomu vymezených lokalit a s tím spojený nárůst obyvatel Dobříše.
A do třetice dává referendum možnost rozhodnout, jestli v budoucnu necháme zastavět i okolní krajinu, kde je nyní zemědělská půda a lesy.
Proto buďme aktivní, podílejme se na dalším rozkvětu a rozvoji města. Zúčastněme se referenda, dejme jasně najevo, zda chceme Dobříš zachovat jako malé město, nebo naopak zastavěné plochy stále rozšiřovat.
Nespoléhejme v zásadních rozhodnutích o budoucnosti našeho města pouze na zastupitele, někteří neplní své sliby, nehledí na odborné podklady či názory občanů.
Jinak by dnes v Brodcích nemohlo vzniknout satelitní městečko, které natrvalo změní tvář a podstatu tohoto krásného přírodního místa.
Mějme možnost v podobných případech přímo ovlivnit rozhodnutí, která se týkají nás všech.

Dva citáty o místním referendu ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:

„Místní referendum je politickým právem občanů s vazbou na místo. Podporuje aktivitu občanské komunity a také posiluje demokratickou legitimitu. Jde o projev občanské kompetence vyjádřit se a rozhodovat o významných místních záležitostech. Místní referendum je tedy institutem umožňující svobodný a přímý projev vůle lokální komunity a posílení účasti občanů v komunální politice. Nelze opomenout ani zásadní roli místního referenda coby silného nástroje kontroly místní samosprávy.“
„V místním referendu voliči rozhodují o problémech, které se jich často osobně dotýkají. V praxi jde o poslední veto občanů ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce, demokratická pojistka na místní úrovni politického rozhodování …. To platí zejména v případech změn, které mají potenciál ovlivnit, často nevratně, tvář obce pro budoucí generace, je důležité, aby zvolení zastupitelé naslouchali hlasu voličů, kterých se plánované řešení bezprostředně dotkne.“

 

bottom of page